E-commerce Specialist with German

Warsaw, Poland Full-Time

Apply Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

E-commerce Specialist with German

Warsaw, Poland Full-Time

Apply Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

The Westwing mission is to inspire and make every home a beautiful home. We are on a quest to bring the wonders of eCommerce for home & living to our customers in 11 European countries. In less than 7 years on the market, we have grown to 220 million Euros in revenues in 2017. More importantly, the opportunity ahead of us is massive.

The Westwing team is the secret to our success. Our more than 1,100 team members balance creativity and style with innovative technology and strong business fundamentals. We are proud to be working with inspiring colleagues who are smart, fun, ambitious, and looking for the challenge to transform an industry and take it into the future.

Do you speak German and would like to work with this language in an international environment? Are you a detail oriented person? If so, this job is for you! Start your adventure with Westwing!

Do you know German, but you are not experienced?

Don’t worry, we’ll teach you! All we need is your enthusiasm and desire to develop.

How will your day at work look like? You will …

 • Work with modern tools and e-commerce systems
 • Customize product description and list of details in German
 • Perform quality control of the content appearing on westwing.de
 • Close cooperation with other departments in Germany
 • Support the team in ongoing projects

What are our requirements?

 • Very Good German (B2/C1/native) - a necessary condition
 • Good English or Polish - a necessary condition
 • Knowledge of linguistic and stylistic correctness

What do we offer in return?

 • Attractive salary
 • An indefinite-term contract
 • Occasional possibility to work from home
 • Private medical care, Multisport benefit
 • Ability to develop and gain valuable experience
 • Work in an office building in the center of Warsaw
 • Team building meetings organized by the company
 • Discounts on Westwing’s products

Misją Westwing jest inspirowanie i czynienie każdego domu pięknym domem. Pragniemy za pośrednictwem branży eCommerce wprowadzić wyjątkowość do domu i stylu życia naszych klientów w 11 krajach Europy. Będąc niespełna 7 lat na rynku, w 2017 roku osiągnęliśmy dochody w wysokości 220 milionów euro. Co ważniejsze, perspektywy rozwoju są ogromne.

Zespół Westwing stanowi sekret naszego sukcesu. Ponad 1100 członków naszego zespołu łączy kreatywność i styl z innowacyjną technologią oraz solidnymi podstawami biznesowymi. Jesteśmy dumni, że współpracujemy z inspirującymi kolegami, którzy są inteligentni, zabawni, ambitni i otwarci na wyzwania, aby zmieniać branżę i zadbać o jej przyszłość.

Znasz dobrze język niemiecki i chcesz pracować w tym języku? Jesteś osobą dokładną? Szukasz wyzwań w międzynarodowym środowisku? Jeśli tak, to ta praca jest właśnie dla Ciebie! Rozpocznij swoją przygodę z Westwing!

Znasz bardzo dobrze język niemiecki, ale nie masz doświadczenia?

Nie martw się, wszystkiego Cię nauczymy! Wystarczy nam Twój entuzjazm i chęć rozwoju.

Jak będą wyglądały Twoje obowiązki?

 • praca z nowoczesnymi narzędziami i systemem e-commerce
 • dostosowywanie opisu i listy detali dla produktów w j. niemieckim
 • kontrola jakości treści pojawiających się w serwisie westwing.de
 • ścisła współpraca z innymi działami w Niemczech
 • wsparcie zespołu w pracy nad bieżącymi projektami

Jakie są nasze wymagania?

 • Znajomość języka niemieckiego (B2/C1/native) – warunek konieczny
 • Znajomość języka angielskiego lub polskiego – warunek konieczny
 • Znajomość poprawności językowo-stylistycznej

Co oferujemy w zamian?

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony
 • Możliwość pracy od czasu do czasu z domu
 • Prywatną opiekę medyczną, pakiet MultiSport
 • Możliwości rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia
 • Pracę w biurowcu w centrum Warszawy
 • Wyjścia integracyjne organizowane przez firmę
 • Zniżki na produkty firmowe

Apply Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).